Privacy en veiligheid

De overheid geeft richtlijnen over hoe professionals zorgvuldig handelen en de privacy kunnen waarborgen. Onder andere in de nieuwe wet op de privacy (AVG) die vanaf mei 2018 geldt.

Ook geeft de overheid richtlijnen aan de hulpverlener hoe de veiligheid van cliënten en gezinsleden te waarborgen. Bijvoorbeeld door de ‘meldcode huiselijk geweld’. Van professionals wordt verwacht dat ze zich aan wettelijke richtlijnen houden en zorgvuldige afwegingen maken. Waar nodig vindt overleg plaats met collega’s of met een instantie als ‘Samen Veilig’ of het 'Meldpunt Huiselijk Geweld'. Rechten van jou en je gezinsleden (kinderen) zijn vastgelegd in de wet. Mocht je meer willen weten, dan bespreken we dit en geef ik je brochures mee.

Ethische beroepscode:
De praktijk heeft een kwaliteitsstatuut waarin alle zakelijke afspraken staan en ook zaken over waarneming en klachtenregeling.
● Link naar kwaliteitsstatuut
● Ethische code: de beroepsverenigingen NVO (www.nvo.nl) en de NVRG (www.nvrg.nl) hebben een beroepscode opgesteld en deze is gepubliceerd op de betreffende website.
● Ook de EATA heeft een beroepscode (ethical code) gepubliceerd op de site www.eatanews.org en in het Nederlands vertaald te vinden op de site van de NVTA www.nvta.nl.
Als professional ben ik gebonden aan bovenstaande ethische beroepscodes. Brochures om mee te nemen zijn in de praktijk aanwezig.


Bekijk hier het AVG register van Relatie in beweging