Supervisie

Mijn inspiratiebron binnen het geven van supervisie is jouw ontwikkeling als professional, met de focus op krachten en hulpbronnen in plaats van op klachten en belemmeringen.
Mijn doel is je te helpen de competentie te vergroten vanuit een autonoom leerproces en de eigen beroepsidentiteit te ontwikkelen. Ik vind het belangrijk respect te hebben voor ieders eigenheid en voor iedereen in het systeem met wie we te maken hebben.

Ontwikkelen is nieuwe competenties eigen maken en oude versterken, maar ook bewust worden en tevreden kunnen zijn met jezelf als professional. Je identiteit en je eigen stijl ontwikkelen en dit als een nieuw verhaal ontdekken. Model kunnen zijn als ‘good enough’ begeleider of therapeut.

Voor mij is het belangrijk ons vakbekwaam te voelen maar ook tegelijk nederig kunnen zijn, ieder in onze eigen rol. Model kunnen zijn in oprecht nieuwsgierig blijven naar de ander. Kunnen afstemmen op de ander en onszelf. En: het is belangrijk om goed voor jezelf te zorgen op emotioneel gebied en je onderliggende drijfveren te kennen!
Tegelijk gaat het erom het gevoel te hebben deel uit te maken van een community, die ons beschermt met ethische codes en zorgt voor een beroepsidentiteit. Collega’s met wie we delen wie we zijn, en met wie we ons verbonden voelen.

Voor wie? Professionals in opleiding:
• Orthopedagoog-generalisten in opleiding en master-orthopedagogen
• Gz-psychologen in opleiding

• Relatie- en gezinstherapeuten in opleiding
• TA-studenten, studenten die hun CTA willen behalen binnen het werkveld psychotherapie of counseling. Ik ben PTSTA-C en voor psychotherapie vraag ik een ‘exception’ aan bij de EATA.

Kosten: Voor supervisie geldt een tarief van 120 euro per uur. Afhankelijk van de context en de aard der supervisie is BTW wel of niet verplicht. Supervisie in het kader van een beroepsopleiding is over het geheel genomen niet BTW-belast. En in combinatie met mijn CRKBO registratie hoeft er dan geen BTW berekend te worden.

Individueel:
€ 120,- per 60 minuten

Twee personen
€ 100,- per persoon per sessie van 90 minuten
€ 120,- per persoon per sessie van 120 minuten

Drie personen
€ 75,- per persoon per sessie van 90 minuten
€ 90,- per persoon per sessie van 120 minuten

Praktijk voor relatie en gezin


Homan van der Heideplein 2
3604DK Maarssen


mobiel: 06 - 509 902 79
marij@rib-psycholoog.nl

User