Professionals

Mijn missie binnen het werken met professionals
"Mijn passie binnen het opleiden en superviseren van professionals is het verbinden van narratieve en hechtingsgerichte benaderingen vanuit het systeemdenken met de TA, uitgaand van de positieve psychologie.”

Autonomie, de behoefte aan zelfontplooiing en in TA-termen:
’gekenmerkt door vermogen tot bewust zijn, spontaniteit en intimiteit’ is een belangrijk aspect bij ontwikkeling, groei en ervaren van geluk. En de andere kant van dezelfde medaille is net zo belangrijk, namelijk ‘homonomie’: de behoefte aan ingebed zijn en aan verbondenheid.

Ik werk het liefst met systemen en groepen. Het is stimulerend voor het autonome leerproces, dynamisch en helpend voor verankering van veranderingen om in groepen te werken, zoals binnen groepssupervisie en groepsleertherapie.
Natuurlijk kun je ook voor individuele supervisie, coaching en leertherapie bij mij terecht. Dan neem ik de systemische blik mee in deze setting.

 

Praktijk voor relatie en gezin


Homan van der Heideplein 2
3604DK Maarssen


mobiel: 06 - 509 902 79
marij@rib-psycholoog.nl

User