Tarieven

Volwassenen
Voor volwassenen, die verwezen worden binnen de basis GGZ, heb ik geen contracten bij de zorgverzekeraars. Ik behandel niet binnen de SGGZ (Specialistische GGZ). Je betaalt zelf de behandeling en na afloop van de behandeling krijg je een nota. Je kunt deze nota vervolgens zelf indienen bij je zorgverzekeraar.

Restitutiepolis en naturapolis
Indien je een restitutiepolis hebt krijg je vergoed via de polisvoorwaarden voor on-gecontracteerde zorg. Bij een naturapolis krijg je meestal 60 tot 80% vergoed, afhankelijk van je polis. Het is verstandig om de polisvoorwaarden goed te lezen en informatie op te vragen bij de zorgverzekeraar.

Altijd betalen: eigen risico
Voorwaarde voor vergoeding is dat je niet ergens anders onder behandeling bent met dezelfde diagnose. Je dient altijd zelf je wettelijk verplichte eigen risico te betalen. Dit bedrag betaalt iedere volwassen verzekerde in Nederland per jaar aan de zorgverzekeraar terug. Dit eigen risico betreft alle somatische zorg (lichamelijke zorg, bijv. ziekenhuis, fysiotherapeut etc.) en geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van de huisarts.

Voor meer informatie met een overzicht van vergoedingen kijk op: www.contractvrijepsycholoog.nl of informeer bij je eigen zorgverzekeraar.

Verwijsbrief huisarts
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de verzekeraar geldt dat je een verwijsbrief moet hebben van de huisarts die aan een aantal voorwaarden moet voldoen: een AGB-code huisarts, datum van de verwijsbrief, vermoeden van diagnose, vermelding van verwijzing voor basis-GGZ en een korte beschrijving van de klachten. Deze moet je bij het eerste bezoek meenemen. Ik schrijf dan een brief naar je huisarts bij aanvang, voortgang en beëindiging van de zorg.

Je kunt de zorg ook zelf betalen en niet laten vergoeden door de zorgverzekeraar. We werken dan zonder DSM-classificatie.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Omdat vanuit deze praktijk geen contract met de gemeente gesloten is, moet je de zorg zelf betalen. Wel kun je een PGB (Persoonsgebonden budget) aanvragen bij de gemeente. Vanuit een PGB kun je zelf de zorg betalen.

Onverzekerde zorg
Sinds 2013 vergoeden verzekeraars geen relatieproblemen en arbeid- en werkproblemen. Dit betekent dat je wel hiervoor in behandeling kunt, maar dat dit niet meer door een verzekeraar wordt vergoed. Wanneer je behandeling voor deze problemen wilt, moet je de kosten zelf betalen. Het tarief voor onverzekerde zorg:
€90,00 per 45 minuten
€120,00 per 60 minuten
€150,00 per 75 minuten
Dit is inclusief BTW en er is geen verwijzing van de huisarts nodig.
Wanneer er sprake is van arbeid- en werkproblemen vergoeden bedrijven soms (een deel) van de behandeling. Hiervoor moet je zelf contact opnemen met je werkgever.

Coaching
Voor coaching geldt hetzelfde tarief als bij onverzekerde zorg:
€90,00 per 45 minuten
€120,00 per 60 minuten
€150,00 per 75 minuten

Dit is inclusief BTW. De factuur kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekering. De werkgever kan de factuur of een gedeelte van de factuur betalen.

Supervisie
Voor supervisie geldt een tarief van 120 euro per uur. Afhankelijk van de context en de aard van de supervisie is wel of niet BTW verplicht. Supervisie in het kader van een beroepsopleiding is over het algemeen niet BTW-belast.
Individueel:
€ 120,- per 60 minuten
Twee personen

€ 100,- per persoon per sessie van 90 minuten
€ 120,- per persoon per sessie van 120 minuten
Drie personen
€ 75,- per persoon per sessie van 90 minuten
€ 90,- per persoon per sessie van 120 minuten
Vier personen
€ 75- per persoon per sessie van 120 minuten

Dagdeel supervisie: locatie en tarief in overleg

Leertherapie
Tarieven:
Individueel €120,00 per 60 minuten
Twee personen € 75,00 per persoon per sessie van 75 minuten
Drie personen € 75,00 per persoon per sessie van 90 minuten
Vier personen € 75,00 per persoon per sessie van 120 minuten