Relatie- en gezinstherapie

Vanaf juli 2022 kan ik helaas geen nieuwe cliënten meer aannemen in de praktijk. Natuurlijk ben ik bereid mee te denken over alternatieven.

Algemeen:

Kenmerkend voor relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie) is dat partners en/of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Klachten staan nooit op zichzelf. Meestal hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft. Klachten worden beïnvloed door de mensen waarmee je samenleeft en andersom. Een relatie- en gezinstherapeut (systeemtherapeut) weet dit als geen ander.


Gesprekken zorgen voor meer begrip tussen jou en je naasten: partner, broer, zus, buren, vrienden, collega's, hulpverleners etc. Door het betrekken van deze personen bij de therapie treedt er sneller herstel op, zowel op de korte als op de lange termijn.

Klachten of problemen waarvoor je bij mij terecht kunt, zijn onder meer:
- Ruzies in het gezin of binnen de partnerrelatie
- Jullie hebben als partners nog wel goed contact maar het voelt vlak
- Je maakt je zorgen om je kind(eren)
- Iemand in het gezin heeft een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt die veel impact heeft
- Je komt niet goed op één lijn als ouders
- Het ging best goed maar bij deze overgang (naar pensioen, naar middelbare school...) gaan er dingen mis
- Waarom gaat het in relaties steeds mis?


Werkwijze:
We gaan op zoek naar de krachten en hulpbronnen. In het ene geval zullen we inzoomen op de geschiedenis omdat er door generaties heen dezelfde patronen lijken te zijn. De andere keer focussen we op het versterken van de gehechtheid. We kijken naar de onderlinge communicatie en hoe jullie samenwerken. Daarbij sluiten we aan bij wat praktisch werkt voor jullie en hoe jullie veranderingen in gang willen zetten.


Mocht je geïnteresseerd zijn in de achtergrond van relatie- en gezinstherapie, bekijk dan deze website:www.nvrg.nl

Praktijk voor relatie en gezin


Homan van der Heideplein 2
3604DK Maarssen


mobiel: 06 - 509 902 79
marij@rib-psycholoog.nl

User