Relatie in beweging

Relaties hebben mij altijd gefascineerd. In feite heeft iedereen te maken met gezinsleden en/of een partner. Als relatie- en gezinstherapeut vind ik het hoopvol dat we kunnen leren in het samen leven, in het opvoeden en het samen werken. Kunnen leren om onszelf te ontplooien vanuit onze eigenheid, ons competent te voelen én ons tegelijk verbonden te voelen met anderen. Zicht op jouzelf en anderen. Het helpt om te begrijpen hoe je zelf in elkaar zit en hoe relaties in elkaar zitten. Om met ‘belangrijke anderen’, mensen die er voor jou echt toe doen, zicht te krijgen op wat er speelt en om elkaar te steunen bij veranderingen.  

lees verder

Klachtenregeling

Als je ontevreden bent over de behandeling of over mij, dan kun je dat altijd met mij bespreken. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. Als je ontevreden blijft over de behandeling, dan kan doorverwijzing naar een collega een oplossing zijn.

Als je een ernstige klacht hebt is er de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen. Je kunt dan terecht bij een van mijn beroepsverenigingen.
De NVO, Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen:
https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht/klachtenprocedure.aspx
De NVRG, Nederlandse Vereniging voor Relatie- en gezinstherapie https://www.nvrg.nl/pagina/voorclienten

Patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij: Klachten en geschillenregeling P3NL
https://www.p3nl.nl/

 

Specifieke werkwijzes

Voor professionals

Supervisie

Supervisie

Ontwikkelen is nieuwe competenties eigen maken en oude versterken, maar ook bewust worden en tevreden kunnen zijn met jezelf als professional.

meer informatie

Leertherapie

Gedreven professionals vinden het meestal moeilijk om maat te houden in het werk, waardoor zij stress en spanning ervaren en het werk meenemen naar huis.

meer informatie
Leertherapie
Coaching

Coaching

Coaching is gericht op het verbeteren van je persoonlijke, professionele vaardigheden en met name gericht op de werksituatie. Er zijn verschillende aanleidingen.

meer informatie